A kategóriáról

Nemzetközi kategória. Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm³-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg. A jármű vezethető “M” (moped) és “TR” (trolibusz) nemzeti kategóriára, továbbá bármely nemzetközi kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel. A kategóriára érvényesített vezetői engedély legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig (a vezetői engedély érvényességének lejártáig) jogosít állati erővel vont jármű hajtására, és – a 16. életév betöltése után – kerti traktor vezetésére is.

A képzésre bocsátás feltételei

  • betöltött 14. életév, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (13 és fél éves)
  • a jelentkező a járművezetéstől eltiltás alatt nem áll
  • a jelentkező írni és olvasni tud

Elméleti oktatás

Az e-learning rendszer a regisztrációtól számított 180 napig áll rendelkezésre, 75 óra tanulási időt biztosítva, és az alább felsorolt modulok elsajátítására ad lehetőséget. Amennyiben bármelyik időkorlátból kicsúsznál, úgy elméleti pótóra vásárlása esetén az e-learning rendszer további 10 óra és 30 nap hozzáférést ad hozzá megmaradt óráidhoz.

  • Közlekedési ismeretek
  • A járművezetés elmélete
  • Hatósági elméleti vizsga gyakorló feladatok

Elméleti vizsga

Elméleti vizsgára bocsátható a tanuló, amennyiben az e-learning tananyagot igazoltan elvégezte, továbbá betöltötte a 14. életévét, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb (14 év 9 hónap). A vizsga Esztergomban a Széchenyi tér 10. címen tehető, melyre időpontot előre kell kérni az iskolánál. Az időpont foglalásakor a hatósági vizsgadíj is az iskolában fizetendő.

Gyakorlati oktatás

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsga meglétét követően kezdhető meg, Zöld Tamás motoros oktatónknál. A vizsga után kérjük, vedd fel vele a kapcsolatot, telefonon. A vezetési órák díjának fizetését, valamint órák beosztását ezen túl oktatónkkal egyezteted. A gyakorlati oktatás a következő órákból tevődik össze.

Óra típusaÓrák száma
Alapoktatás4 óra
Rutin vizsga20 perc
Városi vezetés6 óra
Forgalmi vizsga1 óra
Összesen11 óra 20 perc

Gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsgára bocsátható a tanuló, amennyiben a kötelező vezetési órákat levezette, továbbá betöltötte a 14. életévét. A vizsga időpontját az oktatóddal kell egyeztetni, díját az iskolában kell fizetni. A gyakorlati vizsga rendre egy járműkezelési vizsgaából (rutin vizsga), valamint egy forgalmi vizsgából fog állni. A forgalmi vizsga csak sikeres rutin vizsga után tehető.

A képzés díjai

MegnevezésDíj
Elméleti tanfolyam díja30.000 Ft
Elméleti vizsgadíj11.500 Ft
Elméleti pótóra díja6.500 Ft / (+10 óra, +30 nap)
Gyakorlati óradíj oktató motorkerékpárjával19.600 Ft
Gyakorlati óradíj saját motorkerékpárral18.100 Ft
Járműkezelési gyakorlati vizsga (rutin vizsga) díja7.200 Ft
Gyakorlati vizsgadíj (forgalmi vizsga)7.200 Ft
Az árak 2024. február 1-től érvényesek.

Továbbá, amennyiben a jelentkező még nem rendelkezik valamilyen kategóriás jogosítvánnyal, vagy közegészségügyi végzettséggel, elsősegély vizsgát kell tegyen. Ennek 18.000 Ft-os vizsgadíját a Magyar Vöröskeresztnek kell fizetnie.

1 A gyakorlati pótórák díjai rendre megegyeznek a gyakorlati óradíjakkal.

Fontos határidők

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet II. 10. § alapán a tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül a jelentkezőnek legalább egyszer meg kell jelennie egy elméleti vizsgaalkalmon, ill. legfeljebb 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tegyen. A sikeres elméleti vizsga elévülési határideje két év. Azaz a sikeres elméleti vizsgát követő két éven belül a tanulónak jogosítványt kell szereznie.