A kategóriáról

Nemzetközi kategória. Legfeljebb 400 cm³ hengerűrtartalom, illetve 25 KW motor teljesítmény fölötti motorkerékpár vezetésére ad jogosultságot. Az “A2” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az “A2” kategórián túl vezethető még az “A1” kategóriába tartozó motorkerékpár, valamint segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

A képzésre bocsátás feltételei

  • betöltött 18. életév, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (17 és fél éves)
  • egészségügyi alkalmasság
  • a jelentkező a járművezetéstől eltiltás alatt nem áll
  • legalább 8 általános iskolai végzettség

Elméleti oktatás

Az e-learning rendszer a regisztrációtól számított 180 napig áll rendelkezésre, 75 óra tanulási időt biztosítva, és az alább felsorolt modulok elsajátítására ad lehetőséget. Amennyiben bármelyik időkorlátból kicsúsznál, úgy elméleti pótóra vásárlása esetén az e-learning rendszer további 10 óra és 30 nap hozzáférést ad hozzá megmaradt óráidhoz.

  • Közlekedési ismeretek
  • A járművezetés elmélete
  • Hatósági elméleti vizsga gyakorló feladatok

Elméleti vizsga

Elméleti vizsgára bocsátható a tanuló, amennyiben az e-learning tananyagot igazoltan elvégezte, továbbá betöltötte a 14. életévét, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb (14 év 9 hónap). A vizsga Esztergomban a Széchenyi tér 10. címen tehető, melyre időpontot előre kell kérni az iskolánál. Az időpont foglalásakor a hatósági vizsgadíj is az iskolában fizetendő.

Gyakorlati oktatás

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsga meglétét követően kezdhető meg, Zöld Tamás motoros oktatónknál. A vizsga után kérjük, vedd fel vele a kapcsolatot, telefonon. A vezetési órák díjának fizetését, valamint ezen órák beosztását ezen túl oktatónkkal egyezteted. A gyakorlati oktatás a következő órákból tevődik össze.

Óra típusaA1 nélkülA1 < 2év1A1 > 2év2
Alapoktatás6 óra4 óra2 óra
Városi vezetés8 óra6 óra4 óra
Országúti vezetés2 óra2 óra2 óra
Forgalmi vizsga1 óra1 óra1 óra
Rutin vizsga20 perc20 perc20 perc
Összesen17 óra 20 perc13 óra 20 perc9 óra 20 perc

1 Két éven belül szerzett A1 kategóriás jogosítvánnyal.
2 Két éven túl szerzett A1 kategóriás jogosítvánnyal.
A két éves határidők mindkét esetben a sikeres KRESZ vizsga napjától számítandók!

Gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsgára bocsátható a tanuló, amennyiben a kötelező vezetési órákat levezette, továbbá betöltötte a 16. életévét. A vizsga időpontját az oktatóddal kell egyeztetni, díját az iskolában kell fizetni. A gyakorlati vizsga rendre egy járműkezelési vizsgaából, valamint egy forgalmi vizsgából fog állni. A forgalmi vizsga, valamint főoktatási órák csak sikeres rutinvizsga után tehető, ill. kezdhető meg.

A képzés díjai

MegnevezésDíj
Elméleti tanfolyam díja346.000 Ft
Közúti elsősegélynyújtás kiegészítő e-learning tanfolyam díja (opcionális)2.000 Ft
Elméleti vizsgadíj310.500 Ft
Elméleti pótóra díja6.500 Ft / (+10 óra, +30 nap)
Gyakorlati óradíj oktató motorkerékpárjával49.600 Ft
Gyakorlati óradíj saját motorkerékpárral48.100 Ft
Járműkezelési gyakorlati vizsga (rutin vizsga) díja9.000 Ft
Gyakorlati vizsgadíj (forgalmi vizsga)24.000 Ft
Az árak 2024. február 1-től érvényesek.

Továbbá, amennyiben a jelentkező még nem rendelkezik valamilyen kategóriás jogosítvánnyal, vagy közegészségügyi végzettséggel, elsősegély vizsgát kell tegyen. Ennek 18.000 Ft-os vizsgadíját a Magyar Vöröskeresztnek kell fizetnie.

3 Két éven belül szerzett A1 kategóriás jogosítvánnyal rendelkező jelentkezők mentesülnek az elméleti oktatás, valamint az elméleti vizsgakötelezettség alól. A két éves határidő a sikeres KRESZ vizsga napjától számítandó!
4 A gyakorlati pótórák díjai rendre megegyeznek a gyakorlati óradíjakkal.

Fontos határidők

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet II. 10. § alapán a tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül a jelentkezőnek legalább egyszer meg kell jelennie egy elméleti vizsgaalkalmon, ill. legfeljebb 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tegyen. A sikeres elméleti vizsga elévülési határideje két év. Azaz a sikeres elméleti vizsgát követő két éven belül a tanulónak jogosítványt kell szereznie.

Mentesülés az elméleti tanfolyam alól – részletek és joghézag

Az elméleti tanfolyam alóli mentesülés lehetőségeit a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 11. § (5) bekezdése szabályozza “A2” és “A” kategóriás képzések esetén.

(5) Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki
a) „A2” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;
b) „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A2” vagy „A1” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;
24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 11. § (5) a.) és b.)

Előfordulhat az az eset, ha a tanuló a sikeres KRESZ vizsgáját követően közel két év múlva szerzi meg a vezetői engedélyét; ilyenkor a tanuló a kiegészítő képzést (pl.: “A” meglévő A1 / A2 jogosítvánnyal, A2 meglévő A1 jogosítvánnyal, stb.) 2 évig nem kezdheti el.

Ezt a következő jogi probléma idézi elő az idézett jogszabály alapján;
Sikeres KRESZ vizsgától számított két év már letelt (“két éven belül … sikeres elméleti vizsgát tett;” passzus nem teljesül), ám a vezetői engedélyben az “A1” és/vagy “A2” kategóriá(k) bejegyzésének dátuma még nincs két éves (“két évnél nem régebben szerzett – … vezetői engedéllyel rendelkezik …” passzus teljesül). Ez egy ellentmondásos helyzet, amelyet a jogalkotó sajnos még nem “javított” az idézett jogszabályban. Ilyen esetben két lehetőség áll rendelkezésre. 1.) A tanuló megvárja az érintett “A1” és/vagy “A2” kategóriák vezetői engedélybe történt bejegyzésének dátumától számított 2 év leteltét, vagy 2.) A tanuló teljes, “A” vagy “A2” kategóriás képzést végez.