A kategóriáról

Nemzetközi kategória. Legfeljebb 3500 kg össztömegű tehergépkocsi vagy személygépkocsi, melyben a szállítható személyek száma legfeljebb 9 fő. Az ilyen teher- vagy személygépkocsival egy 750 kg tömeget meg nem haladó könnyű pótkocsi is vontatható. “B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor, valamint állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. Kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

A képzésre bocsátás feltételei

  • betöltött 17. életév, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (16 és fél éves)
  • egészségügyi alkalmasság
  • a jelentkező a járművezetéstől eltiltás alatt nem áll
  • legalább 8 általános iskolai végzettség

Elméleti oktatás

Az e-learning rendszer a regisztrációtól számított 180 napig áll rendelkezésre, 75 óra tanulási időt biztosítva, és az alább felsorolt modulok elsajátítására ad lehetőséget. Amennyiben bármelyik időkorlátból kicsúsznál, úgy elméleti pótóra vásárlása esetén az e-learning rendszer további 10 óra és 30 nap hozzáférést ad hozzá megmaradt óráidhoz. A regisztrációs e-mail megérkezésétől számítótt 90 napon belül regisztrálnod kell, illetve meg kell kezdened a tanulást, különben a rendszer tétlenség miatt letilt, és érvénytelenné válik a tanfolyamod!

  • Közlekedési ismeretek
  • A járművezetés elmélete
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
  • Hatósági elméleti vizsga gyakorló feladatok

Elméleti vizsga

Elméleti vizsgára bocsátható a tanuló, amennyiben az e-learning tananyagot igazoltan elvégezte, továbbá betöltötte a 17. életévét, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb (16 év 9 hónap). A vizsga Esztergomban a Széchenyi tér 10. címen tehető, melyre időpontot előre kell kérni az iskolánál. Az időpont foglalásakor a hatósági vizsgadíj is az iskolában fizetendő.

Gyakorlati oktatás

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsga meglétét követően kezdhető meg. Oktatóink közül tetszésed szerint választhatsz, ezért kérünk bátran vedd fel a kapcsolatot valmelyikőjükkel, telefonon. A vezetési órák díjának fizetését, valamint az óráid beosztását ezen túl a választott oktatónkkal egyezteted. A gyakorlati oktatás a következő órákból tevődik össze.

Óra típusaÓrák száma
Alapoktatás9 óra
Városi vezetés14 óra
Országúti vezetés4 óra
Éjszakai vezetés2 óra
Forgalmi vizsga1 óra
Összesen30 óra

Gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsgára bocsátható a tanuló, amennyiben a kötelező vezetési órákat levezette, továbbá betöltötte a 17. életévét. A vizsga időpontját az oktatóddal kell egyeztetni, díját az iskolában kell fizetni. A gyakorlati vizsga egy “húzott” vizsgaútból, valamint parkolási és manőverezési (megfordulások, stb.) feladatokból fog állni.

A képzés díjai

MegnevezésDíj
Elméleti tanfolyam díja46.000 Ft
Közúti elsősegélynyújtás kiegészítő e-learning tanfolyam díja (opcionális)2.000 Ft
Elméleti vizsgadíj4.600 Ft
Elméleti pótóra díja6.500 Ft / (+10 óra, +30 nap)
Gyakorlati óradíj19.600 Ft
Gyakorlati vizsgadíj (forgalmi vizsga)11.000 Ft
Az árak 2024. február 1-től érvényesek.

Továbbá, amennyiben a jelentkező még nem rendelkezik valamilyen kategóriás jogosítvánnyal, vagy közegészségügyi végzettséggel, elsősegély vizsgát kell tegyen. Ennek 18.000 Ft-os vizsgadíját a Magyar Vöröskeresztnek kell fizetnie.

1 A gyakorlati pótóra díja megegyezik a gyakorlati óradíjjal.

25.000Ft állami támogatás: jogosultak köre és az igénylés mikéntje

Sikeres elméleti vizsga (KRESZ vizsga) esetén a Magyar Államkincstár a Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a “B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, sikeresen letett elméleti vizsga esetén az elméleti képzés díjából 25.000 Ft visszatérítést nyújt a következő esetekben:

  1. A vizsgázó a sikeres KRESZ vizsga napján 20. életévét még nem töltötte be,
  2. vagy a sikeres KRESZ vizsga napján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve hogy az 1. alapján a támogatást még nem vette igénybe.

Ennek megigényléséhez szükséged lesz a beiratkozáskor kapott, a tandíj befizetését igazoló számlára, továbbá a sikeres KRESZ vizsgád után egy általunk kiállított igazolásra. Ez utóbbit személyesen tudjuk átadni ügyfélfogadási időben, a sikeres KRESZ vizsga után egy-két nappal.
Ezekkel a dokumentumokkal kellene befáradnod akármelyik magyar okmányirodába, de természetesen postai úton is intézheted. A visszaigénylés teljes és pontos menetéről további információt itt találsz.

Fontos határidők

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet II. 10. § alapán a tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül a jelentkezőnek legalább egyszer meg kell jelennie egy elméleti vizsgaalkalmon, ill. legfeljebb 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tegyen. A sikeres elméleti vizsga elévülési határideje két év. Azaz a sikeres elméleti vizsgát követő két éven belül a tanulónak jogosítványt kell szereznie.