A2 kategória

Motorkerékpár 35kW teljesítmény-korlátozással

A2 kategória

Motorkerékpár 35kW teljesítmény-korlátozással

A kategóriáról

Nemzetközi kategória. Legfeljebb 400 cm³ hengerűrtartalom, illetve 25 KW motor teljesítmény fölötti motorkerékpár vezetésére ad jogosultságot. Az "A2" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az "A2" kategórián túl vezethető még az "A1" kategóriába tartozó motorkerékpár, valamint segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija, kerti traktor és állati erővel vont jármű. Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.

A képzésre bocsátás feltételei

  • betöltött 18. életév, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (17 és fél éves)
  • egészségügyi alkalmasság
  • a jelentkező a járművezetéstől eltiltás alatt nem áll
  • legalább 8 általános iskolai végzettség

Elméleti oktatás

Az e-learning rendszer a regisztrációtól számított 90 napig áll rendelkezésre, 60 óra tanulási időt biztosítva, és az alább felsorolt modulok elsajátítására ad lehetőséget. Amennyiben bármelyik időkorlátból kicsúsznál, úgy elméleti pótóra vásárlása esetén az e-learning rendszer további 10 óra és 30 nap hozzáférést ad hozzá megmaradt óráidhoz.

  • Közlekedési ismeretek
  • A járművezetés elmélete
  • Hatósági elméleti vizsga gyakorló feladatok

Elméleti vizsga

Elméleti vizsgára bocsátható a tanuló, amennyiben az e-learning tananyagot igazoltan elvégezte, továbbá betöltötte a 14. életévét, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb (14 év 9 hónap). A vizsga Esztergomban a Széchenyi tér 10. címen tehető, melyre időpontot előre kell kérni az iskolánál. Az időpont foglalásakor a hatósági vizsgadíj is az iskolában fizetendő.

Gyakorlati oktatás

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsga meglétét követően kezdhető meg, Zöld Tamás motoros oktatónknál. A vizsga után kérjük, vedd fel vele a kapcsolatot, telefonon. A vezetési órák díjának fizetését, valamint ezen órák beosztását ezen túl oktatónkkal egyezteted. A gyakorlati oktatás a következő órákból tevődik össze.

Óra típusa A1 nélkül A1 < 2év1 A1 > 2év2
Alapoktatás 6 óra 4 óra 2 óra
Városi vezetés 8 óra 6 óra 4 óra
Országúti vezetés 2 óra 2 óra 2 óra
Forgalmi vizsga 1 óra 1 óra 1 óra
Rutin vizsga 20 perc 20 perc 20 perc
Összesen 17 óra 20 perc 13 óra 20 perc 9 óra 20 perc

1 Két éven belül szerzett A1 kategóriás jogosítvánnyal.
2 Két éven túl szerzett A1 kategóriás jogosítvánnyal.
A két éves határidők mindkét esetben a sikeres KRESZ vizsga napjától számítandók!

Gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsgára bocsátható a tanuló, amennyiben a kötelező 16 vezetési órát levezette, továbbá betöltötte a 16. életévét. A vizsga időpontját az oktatóddal kell egyeztetni, díját az iskolában kell fizetni. A gyakorlati vizsga rendre egy járműkezelési vizsgaából, valamint egy forgalmi vizsgából fog állni. A forgalmi vizsga, valamint főoktatási órák csak sikeres rutinvizsga után tehető, ill. kezdhető meg.

A képzés díjai

Megnevezés Díj
Elméleti tanfolyam díja3 26.000 Ft
Elméleti vizsgadíj3 4.600 Ft
Elméleti pótóra díja 2.500 Ft / (+10 óra, +30 nap)
Gyakorlati óradíj oktató motorkerékpárjával4 5.500 Ft
Gyakorlati óradíj saját motorkerékpárral4 4.600 Ft
Járműkezelési gyakorlati vizsga (rutin vizsga) díja 4.700 Ft
Gyakorlati vizsgadíj (forgalmi vizsga) 11.000 Ft
Összesen (oktató motorjával, A1 < 2év jogosítvány nélkül) 139.800 Ft + felmerült pótórák költségei.

Továbbá, amennyiben a jelentkező még nem rendelkezik valamilyen kategóriás jogosítvánnyal, vagy közegészségügyi végzettséggel, elsősegély vizsgát kell tegyen. Ennek 8.200 Ft-os vizsgadíját a Magyar Vöröskeresztnek kell fizetnie.

3 Két éven belül szerzett A1 kategóriás jogosítvánnyal rendelkező jelentkezők mentesülnek az elméleti oktatás, valamint az elméleti vizsgakötelezettség alól. A két éves határidő a sikeres KRESZ vizsga napjától számítandó!
4 A gyakorlati pótórák díjai rendre megegyeznek a gyakorlati óradíjakkal.

Fontos határidők

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet II. 10. § alapán a tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül a jelentkezőnek legalább egyszer meg kell jelennie egy elméleti vizsgaalkalmon, ill. legfeljebb 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tegyen. A sikeres elméleti vizsga elévülési határideje két év. Azaz a sikeres elméleti vizsgát követő két éven belül a tanulónak jogosítványt kell szereznie.